Kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą? Jakie przywileje daje bycie zarejestrowanym przedsiębiorcą?

Nieograniczona ilość pomysłów, potrzeba działania, chęć dorobienia do pensji lub ostatecznego uzależnienia od pracodawcy – powodów dla których zakładamy swoje firmy jest wiele. Niekiedy ogrom formalności związanych z tworzeniem własnego biznesu, nadmierna regulacja rynku przez państwo i urzędy, do których nie można się dodzwonić, ani uzyskać jakichkolwiek rzeczowych informacji – choć to się powoli zmienia – potrafią zniechęcić do realizacji własnych planów już na etapie samego pomysłu.

Z niniejszego przewodnika:

  • Dowiesz się jakie cechy musi spełniać działalność aby podlegać obowiązkowi rejestracji.
  • Dowiesz się jakim typem biznesowym jesteś i czy powinieneś zarejestrować swoją działalność.
  • Nie poznasz żadnego przepisu ani orzeczenia – wiemy, że lubią je tylko prawnicy a dla wszystkich innych są niepotrzebne.
  • Dowiesz się co ci grozi, gdy nie masz zarejestrowanej działalności, a powinieneś.
  • Poznasz zalety związane z posiadaniem statusu przedsiębiorcy – naszym zdaniem jest ich całkiem sporo.

Continue Reading

Krótki przewodnik po szybkiej windykacji
Co zrobić gdy kontrahent nam nie płaci?

Towar wysłano, usługę wykonano, zaliczki nie było, a nawet jeśli to niewysoka, o zapłacie za całość z góry nie było mowy, bo klient od razu poszedłby do konkurencji albo twierdził, że nie ma jak zapłacić, ale za miesiąc będzie miał. To typowe problemy, które zgłaszają nam klienci, poszukujący pomocy przy odzyskaniu zapłaty należnej im za wykonaną pracę.

1. Windykacja polubowna

Na początek – zadzwoń, zapytaj, wyślij maila – w natłoku obowiązków klient mógł faktycznie zapomnieć, daj mu tydzień do dwóch maksymalnie. Nie pomogło…?

2. Wyślij wezwanie do zapłaty

Listem poleconym, pod rygorem wniesienia sprawy do sądu. Wiele firm tak stroni od wnoszenia spraw do sądu, że wysyła kilka wezwań, nawet nie zauważając kiedy sprawa się przedawni (o tym więcej poniżej). Jedno wezwanie z wyznaczonym terminem na zapłatę (maksymalnie dwóch tygodni od otrzymania wezwania) i w braku zapłaty należy podjąć stanowcze kroki.

Skorzystaj z bezpłatnego wzoru przygotowanego przez naszą kancelarię (link otworzy się w nowym oknie):

wzór wezwania do zapłaty.

3. Windykacja za pośrednictwem firmy windykacyjnej.

Zdecydowanie odradzamy – ta forma dochodzenia roszczeń zwykle wiąże się z tym, że firma windykacyjna pobiera prowizję od odzyskanej należności. Korzystając z usług firmy windykacyjnej musisz się pogodzić z tym, że na danym kontrakcie w ogóle nie zarobisz albo o wiele mniej niż chciałeś lub nawet dołożysz do niego koszty.

4. E-sąd

Najszybsza forma windykacji roszczeń. Pozew składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: https://www.e-sad.gov.pl/. Złożenie pozwu wymaga rejestracji i weryfikacji konta oraz uzyskania podpisu elektronicznego – trwa to około dwóch dni. Pozwy są rozpatrywane szybciej niż w postępowaniu zwykłym, a czas oczekiwania na wydanie nakazu zapłaty wynosi ok. 3 miesięcy. Ponadto opłata pozwu jest mniejsza niż w postępowaniu zwykłym bo wynosi 1,25%, a nie 5% wartości przedmiotu sporu (co prawa sąd i tak zasądzi na naszą rzecz wysokość opłaty od pozwanego w nakazie zapłaty, niemniej przez kilka miesięcy opłata czekałaby na zwrot).

Korzystając z pomocy profesjonalnego adwokata, sąd zasądza na jego rzecz koszty zastępstwa procesowego, ale nie z twojej należności, lecz od pozwanego – dlatego ta forma windykacji jest bardziej opłacalna od korzystania z usług firm windykacyjnych.

5. Klient nie płaci – wspaniale! Odsetki, odsetki, odsetki…

Niepłacący kontrahent to niejednokrotnie lepsza inwestycja niż dobra lokata. Na chwilę obecną ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 7%, zaś odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (tj. pomiędzy przedsiębiorcami) aż 9,5%! 

6. Przedawnienie roszczeń

Roszczenia się przedawniają! I nie na wniosek złożony do sądu czy za zgodą drugiej strony. Przedawniają się z mocy ustawy. W przypadku roszczeń z tytułu sprzedaży czy umowy o dzieło termin ten jest stosunkowo krótki – wynosi raptem 2 lata!

Jesteś w sytuacji, że ktoś zalega ci z zapłatą i nie wiesz co z tym zrobić? Skorzystaj z zakładki Zadaj pytanie, skontaktuj się z nami drogą mailową na adres kontakt@mecenasbiznesu.pl lub napisz komentarz poniżej. Postaramy się odpowiedzieć niezwłocznie, podpowiedzieć jak najlepiej wyjść z Twojej sytuacji.

Dochodzenie roszczeń to jedna z głównych naszych specjalizacji. Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby Kancelarii przy ul. Kopernika 30 lok. 2A w Warszawie. 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – podstawowe informacje, które musisz znać, jeśli prowadzisz własną firmę

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i w toku swojej działalności nawiązujesz kontakty z podmiotami gospodarczymi czy innymi organizacjami wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo sam jesteś podmiotem do niego wpisanym, lecz wciąż jest to dla Ciebie instytucja zagadkowa, koniecznie zapoznaj się z naszym przewodnikiem.

1. Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest rejestrem prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych – potocznie zwane sądami gospodarczymi. W każdym województwie jest zasadniczo jeden sąd gospodarczy, w którym przechowywane są akta dotyczące podmiotów zarejestrowanych w tym sądzie.

Rejestr składa się z:

1. rejestru przedsiębiorców;

2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

3. rejestru dłużników niewypłacalnych.

2. Jakie informacje przydatne dla przedsiębiorców zawiera KRS?

Dane dotyczące podmiotów wpisanych do KRS są jawne. Dzięki informatyzacji każdy może za pomocą wyszukiwarki KRS uzyskać podstawowe informacje o podmiotach wpisanych do KRS, za pośrednictwem tej strony prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości: baza KRS. Jest to bardzo cenna funkcjonalność, umożliwiająca sprawdzenie podstawowych informacji o wpisanych do rejestru przedsiębiorcach i innych organizacjach, w tym w szczególności co do reprezentacji, kapitału zakładowego, postępowania upadłościowego i wielu innych oznaczeń, jak numeru KRS czy NIP. Wyszukiwarka KRS online umożliwia pobieranie wydruków dotyczących aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Warto taki wydruk pobrać, wydrukować i dodać jako załącznik do umowy, w sytuacji gdy podpisujemy umowę z podmiotem wpisanym do KRS. Taki załącznik wówczas jest potwierdzeniem tego, że osoby, które podpisują w imieniu podmiotu umowę są faktycznie do tego umocowane.

3. Kto może przeglądać akta podmiotów w sądzie?

Każdy ma prawo osobistego wybrania się do sądu gospodarczego i przeglądania całych akt prowadzonych dla zarejestrowanych w nim podmiotów. Przeglądanie akt, robienie im zdjęć czy sporządzanie z nich notatek nie wymaga wykazywania jakiegokolwiek interesu faktycznego czy prawnego. Zalecane jest natomiast zamówienie akt z dobowym wyprzedzeniem, by uniknąć całodziennego siedzenia w sądzie w oczekiwaniu na akta.

4. Jak ma się CEIDG do KRS?

W przeciwieństwie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestr przedsiębiorców KRS nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – obejmuje wszelkich innych przedsiębiorców, tj. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

5. Jak składać wnioski do KRS?

Składanie wniosków do KRS wymaga korzystania ze specjalnych formularzy, które można znaleźć tutaj: druki KRS

Większość wpisów do KRS wiąże się z obowiązkiem uiszczenia stosownej opłaty za wpis do KRS, a wielokrotnie także za obowiązkową publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. (MSiG). Informacje o opłatach można znaleźć tutaj: opłaty KRS. 

Nie należy się obawiać składania wniosków do KRS. W przypadku błędnego lub niepełnego złożenia wniosku i pozostałej dokumentacji, sąd gospodarczy wezwie nas do uzupełnienia istniejących braków, wyznaczając nam termin 7 dniowy – niezastosowanie się do takowego wezwania spowoduje, że wniesienie przez nas wniosku nie wywoła żadnych skutków.

Współpraca za barter. Na czym polega? Jak uchronić się przed nieuczciwym influencerem?

Umowa barteru, zwana również umową barterową, nie została przewidziana przez ustawodawcę – stworzył ją rynek w odpowiedzi na potrzeby działających na nim przedsiębiorców. Jej istotą jest wzajemna wymiana dóbr lub usług między stronami umowy. Wymiana barteru odbywa się bez dokonywania jakichkolwiek płatności, a barter każdej ze stron powinien mieć, co do zasady, równą wartość. Równą co do zasady, bowiem niejako od woli stron umowy należy ustalenie, że przykładowo wartość przekazanego zestawu kosmetyków przez jedną stronę będzie równa wykonaniu przez drugą stronę wpisu na bloga recenzującego otrzymane kosmetyki. Continue Reading

Top