.

Dostałeś nakaz zapłaty z sądu

◆ sprawa jest stara i wydaje Ci się, że się przedawniła

◆ nie znasz podmiotu, który żąda od Ciebie zapłaty

◆ pozwał Cię Twój kontrahent, który niezasadnie żąda od Ciebie zapłaty

◆ chcesz by profesjonalny prawnik dokonał nieodpłatnej analizy sprawy i udzielił Ci porady, tak by uniknąć konieczności płacenia lub zmniejszyć dług

Jeśli na którąkolwiek z powyższych tez odpowiedziałaś twierdząco skontaktuj się z nami niezwłocznie – najprawdopodobniej będziemy mogli Ci pomóc.

Dlaczego należy działać bez zwłoki

Fakt, że Sąd wydał nakaz zapłaty nie oznacza, że będziesz musiał go zapłacić. Musisz jednak podjąć szybkie działania, bowiem przekroczenie terminu do wniesienia zarzutów spowoduje, że będziesz musiał zapłacić nakaz, nawet jeśli jest on niezasadny. Termin na wniesienie zarzutów wynosi zaledwie 14 dni!

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Kancelaria Adwokacka Mecenas Biznesu specjalizuje się w postępowaniach sądowych i reprezentuje swoich klientów zarówno po stronie powodowej jak i pozwanej.

Co Ci da skontaktowanie się z nami

Przystąpimy do rozpatrzenia Twojej sprawy niezwłocznie. Dokonamy nieodpłatnej analizy nakazu zapłaty, a jeżeli będą podstawy do uchylenia nakazu to wniesiemy w Twoim imieniu zarzuty oraz pomożemy zebrać dokumenty na odparcie nakazu, a także będziemy reprezentować Cię w sądzie.

Jak wygląda kwestia rozliczenia naszych usług

W ogóle nie poniesiesz kosztów naszej pracy. Nasze wynagrodzenie zostanie zasądzone od Twojego przeciwnika procesowego, który niezasadnie Cię pozwał. Wynika to z tego, iż w przypadku reprezentowania pozwanego w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego adwokata, sąd zasądza na jego rzecz koszty zastępstwa adwokackiego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat za czynności adwokackie od strony przegrywającej.

Nie zwlekaj

Termin na wniesienie zarzutów wynosi zaledwie 14 dni, po jego bezskutecznym upływie nakaz się uprawomocni i zostanie wszczęte postępowanie komornicze. Napisz do nas na adres:

zarzuty@mecenasbiznesu.pl – opisz swoją sprawę, załącz dokumenty otrzymane z sądu oraz pozostaw swój numer kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie – również w weekend – nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości.

Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie lub spotkać bezpośrednio w siedzibie Kancelarii w Warszawie – więcej informacji w zakładce: KONTAKT.

Świadczymy także kompleksowe usługi dochodzenia należności w sądzie.

Więcej informacji: SĄDOWE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI.