zasady wspolzycia spolecznego
BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Pozew o zapłatę – uzyskaj nakaz zapłaty bez rozprawy

Kontrahent zalega Ci z płatnością? Uzyskaj nakaz zapłaty bez wychodzenia z domu, bez konieczności ciągania go po sądach. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, w ramach której ocenię w jakim postępowaniu najlepiej złożyć pozew o zapłatę, tj.: – postępowaniu upominawczym; – postępowaniu nakazowym; – postępowaniu zwykłym lub gospodarczym w przypadku braku możliwości uzyskania nakazu zapłaty; oraz odpowiem na inne wątpliwości związane z uzyskaniem sądowego nakazu zapłaty.

BIZNES

Koronawirus: praca zdalna, opieka nad dzieckiem, jakie są prawa pracownika? Ile wynosi zasiłek opiekuńczy? Koronawirus a umowa zlecenie, umowa o dzieło

Stan prawny na 16.03.2020 r. godz. 19.30 [BEZPŁATNA POMOC PRAWNA] Tym razem rozprawiam się nad 17 faktami i mitami związanymi z prawami pracownika w związku z pojawieniem się koronawirusa, a także prawami osób zatrudnionych na umowie zlecenia i umowie o dzieło. Omawiam komu przysługuje zwolnienie z pracy, zasiłek, prawo pracy zdalnej, urlop płatny i bezpłatny, jakie zmiany wprowadza specustawa w sprawie koronawirusa oraz jakie są obowiązki pracodawcy w związku z pandemią.

polityka antymobbingowa
BIZNES UMOWY

Systemy czasu pracy i wymiar czasu pracy 2020 r.

Umowa o pracę to forma zatrudnienia nakładająca najwięcej obowiązków na pracodawcę pod kątem praktycznych obowiązków. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest organizacja pracy, w tym zorganizowanie czasu pracy pracownika. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. To, ile godzin pracownik ma pracować wynika natomiast z systemu czasu pracy, w którym został zatrudniony. Jeżeli u danego pracodawcy nie obowiązuje regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy, system czasu pracy wynika z umowy o pracę.

powodztwo przeciwegzekucyjne
BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Wszystko, co musisz wiedzieć w sprawie ogłoszenia upadłości w 2020 – wniosek o upadłość, terminy, procedury

Postępowanie upadłościowe ma na celu z jednej strony zabezpieczyć interesy wierzycieli przez zabezpieczenie majątku dłużnika w sytuacji, gdy staje się on niewypłacalny i zapewnić spłacanie wierzytelności bez pokrzywdzenia jednych wierzycieli kosztem innych. Z drugiej strony postępowanie upadłościowe ma zabezpieczyć interesy dłużnika, tak, by w sytuacji, gdy w odpowiednim momencie złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, nie musiał odpowiadać z tytułu szkody wyrządzonej wierzycielom. Podstawy do ogłoszenia upadłości: kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

krs online
BIZNES INWESTOWANIE PODATKI

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a składki ZUS 2020

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza z form jaka umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Pozwala na załatwienie wszystkich formalności rejestrowych w ciągu jednego dnia i jest prosta pod kątem podatkowym i rachunkowym. Ponadto, przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może skorzystać z ulgi i płacić składki ZUS na preferencyjnych warunkach, których najniższa możliwa podstawa wymiaru wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. 

praca w niedziele
BIZNES UMOWY

Praca i handel w niedzielę. Niedziele handlowe 2020

Od wejścia w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, stopniowo była ograniczana możliwość handlu w niedziele. Początkowo handel w niedziele został ograniczony do dwóch niedzieli w miesiącu, dalej można było handlować w niedziele bez ograniczeń tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. W 2020 r.  liczba niedziel handlowych ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu.