Ochrona praw autorskich – wezwanie do usunięcia naruszeń – wzór

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych weszła w życie w 1994 r. i data ta przynajmniej w teorii zapoczątkowała w Polsce powszechne poszanowanie cudzych praw własności intelektualnej. Mogłoby się wydawać, że przeszło 20-letnie tradycje wyrobią w nas dobre nawyki szanowania cudzej pracy intelektualnej, czyli pracy poniekąd nieuchwytnej, takiej która jest wartością samą w sobie, to jednak do ideału jest daleko. Chociaż znany niegdyś jako symbol handlu Stadion X-lecia, na którym za cenę 10 złotych można było się zaopatrzyć się w grę kilkadziesiąt razy droższą w sklepie lub filmy, które nawet w Polsce nie miały jeszcze premiery, przekształcił się w dostarczający różnych doznań – kulturalnych, sportowych i biznesowych – Stadion Narodowy, a dostęp do dóbr kultury jest coraz łatwiejszy, piractwo w Sieci jak było tak jest, ale przybiera zupełnie nowe formy niż skopiowana płytka „Sims 2 University”.

Continue Reading

Czy wiesz jak ustrzec się przed klauzulami niedozwolonymi?
14 krótkich zasad dla konsumentów i przedsiębiorców

Kto z nas nie był w sytuacji, że zawarł umowę, którą pierwszy raz przeczytał w całości dopiero, gdy zaczęły dziać się problemy? Najprawdopodobniej było to spowodowane wiecznym brakiem czasu, którego często w natłoku obowiązków nie starcza nam na codzienne przyjemności. Wówczas perspektywa przeczytania umowy napisanej drobnym drukiem, dotyczącej dostawy mebli za kilkadziesiąt tysięcy złotych czy organizacji przez biuro tego wymarzonego urlopu, na który w końcu udaje nam się wyjechać wydaje się zbyteczną stratą czasu.

Nie wspominając o OWU, tajemniczym skrócie, którego nikt nie rozumie, a tym bardziej nie czyta, łącznie z większością pośredników sprzedających konta bankowe czy wczasy, którzy w zderzeniu z prostymi pytaniami znajdującego się po drugiej stronie konsumenta zaczynają owe OWU intensywnie przeszukiwać.

Te właśnie sytuacje najczęściej wykorzystują nieuczciwi przedsiębiorcy podsuwając nam do podpisania umowy w sposób bezprawny regulujące nasze wzajemne zobowiązania. Continue Reading

Top