Co roku urzędy pracy udzielają dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorców. Dofinansowanie przeciętnie wynosi od 20 do 31 tysięcy złotych, jest ono jednorazowe i bezzwrotne, co jest korzystniejsze od kredytu czy pożyczki na start. Każdego roku z dofinansowania korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób.

Między poszczególnym urzędami są drobne różnice dotyczące zasad udzielenia dofinansowania i celów na jakie można ja przeznaczyć. Jeśli masz wątpliwości dotyczące zasad uzyskania dofinansowania w Twoim urzędzie pracy, mogę je sprawdzić za Ciebie.

Zapewniam bezpłatne konsultacje, zarówno samego pomysłu, jak i dotyczącą zasad przyznawania dofinansowania. Jeśli nie potrzebujesz bezpłatnej konsultacji, a potrzebujesz porady w związku z otwarciem firmy, szukasz kogoś kto przygotuje dla Ciebie kompletny wniosek o dofinansowanie, sprawdzi Twój wniosek albo potrzebujesz dokumentacji w celu rozpoczęcia działalności - wypełnienia dokumentów do urzędów, przygotowania umów, regulaminów i wdrożenia RODO, chętnie pomogę.

Czego potrzebujesz by prowadzić dochodowy biznes?

Biznesplan

Wiedza i doświadczenie są niezbędne do prowadzenia każdej firmy. Musisz mieć też dużo wewnętrznej motywacji, bo od tej pory jesteś swoim własnym szefem.  

Sam zapał i kompetencje mogą być niewystarczające. Jeśli chcesz założyć firmę, która będzie dobrze prosperować i nie zamknie się po dwóch latach małego ZUSu musisz działać według ustalonego planu.

Największe szanse na sukces ma taki biznes, na który już istnieje zapotrzebowanie na rynku. Czasami drobna modyfikacja pomysłu może zwiększyć szanse na powodzenie. 

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji Twojego pomysłu na biznes.

Dofinansowanie

Jeśli masz swoje środki finansowe na start to świetnie! Lepiej jednak przeznaczyć je na cele, na które nie przeznaczysz dofinansowania, np. na składki ZUS, zakup kasy fiskalnej, odzieży, szkolenia, czynsz - dofinansowanie z urzędu pracy tych wydatków nie finansuje. 

W ramach pomocy z urzędów pracy możesz uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy, które możesz przeznaczyć na środki trwałe, urządzenia, reklamę, towar, stronę internetową i usługi prawne.

Między urzędami pracy istnieją rozbieżności dotyczące celów na jakie można przeznaczyć dofinansowanie.  Jeśli chcesz to mogę sprawdzić te informacje za Ciebie.

Dokumentacja

Rejestracja w CEIDG, ZUS i Urzędzie Skarbowym w aktualnym stanie prawnym to za mało. Obligatoryjne jest wdrożenie RODO.

Możesz też potrzebować wpisu do rejestru BDO, wzorów umów, innych dokumentów w zależności od rodzaju planowanej działalności, a w przypadku działalności on-line regulaminu i polityki prywatności.

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z mojej pomocy na start, najczęściej zwracają się do mnie z problemem umowy, która szybko po zawarciu okazała się być bardzo niekorzystna. 

Nie wierz jakie dokumenty są Ci potrzebne w firmie? Napisz do mnie, wszystko Ci wyjaśnię.

Dlaczego warto ubiegać się o dofinansowanie?

Każdego roku z dofinansowania z urzedów pracy korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. Pula środków dla nowy przedsiębiorców jest naprawdę duża, więc warto spróbować. 

Dofinansowanie może wynosić do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, co w chwili obecnej stanowi trochę ponad 31 tysięcy złotych. O tym jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności można uzyskać w danym urzędzie decyduje ten urząd. Z mojego doświadczenia dofinansowanie jakiego udzielają urzędy przeciętnie wynosi od 24 do 27 tysięcy złotych.

Co jeśli mój biznes okaże się niepowodzeniem?

Dofinansowanie jest jednorazowe i bezzwrotne, co czyni je korzystniejszym od kredytu czy pożyczki na start. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn biznes okaże się niepowodzeniem, nie musisz zwracać otrzymanego dofinansowania, a jedyny pewny koszt, który poniesiesz w czasie trwania obowiązkowego okresu prowadzenia działalności, to składki ZUS czyli 555,89 złotych z dobrowolną składką chorobową lub 539,35 złotych, co w ciągu 12 miesięcy daje kwotę ok. 6.500 złotych. Biorąc pod uwagę wysokość otrzymanego dofinansowania zostajesz zdecydowanie na plusie. 

Czy własny biznes to Twoja droga?

Jeżeli posiadasz umiejętności, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia działalności oraz energię do działania i nie masz możliwości rozwinięcia swojego potencjału na rynku pracy, to bardzo możliwe, że otwarcie firmy to ścieżka dla Ciebie. Pamiętaj, że prowadzenie biznesu to tworzenie nowej rzeczywistości nie tylko dla Ciebie, ale - jeśli chcesz zarabiać konkretne pieniądze - przede wszystkim dla Twoich klientów.

Jeśli masz zakładać firmę z myślą, że pewnie biznes na pewno Ci nie wyjedzie, lepiej odpuść ubieganie się o dofinansowanie, nie jesteś jeszcze na to gotowy. Drugi raz urząd nie przyzna Ci dofinansowania. Jeśli chcesz założyć firmę, lecz urząd wcześniej odmówił Ci dofinansowania, nic nie stoi na przeszkodzie by ponownie złożyć wniosek.

Dlaczego powinieneś zacząć działać już dziś?

Wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń lub w drodze konkursu, który ogłasza urząd pracy. W pierwszym przypadku dofinansowanie otrzymają osoby, które przekroczą wymagany próg punktowy i pod warunkiem, że urząd będzie wciąż posiadał środki na przyznanie dofinansowania. W przypadku konkursu, urząd z góry określa ilość możliwych do udzielenia dofinansowań, a osoba wnioskująca nie tylko musi przekroczyć określony przez urząd próg punktowy, lecz w przypadku większej ilości wniosków niż liczba przewidzianych dofinansowań mieć lepszy wynik od innych wnioskujących.

Obecnie jest najlepszy moment na przygotowanie wniosku o dofinansowanie na otwarcie firmy. Na stronach urzędów pracy są już zarówno regulaminy przyznawania dofinansowań, jak i wzory wniosków do wypełnienia. Z powodu koronawirusa wszystkie nabory zostały wstrzymane, lecz w związku ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń urzędy ponownie zaczną przyjmować interesantów i wznowią nabory (z informacji od znajomej urzędniczki od razu po weekendzie majowym). Z powodu pandemii sporo osób straciło pracę i wiele z nich - oraz wielu z Was, którzy do mnie piszecie - już nie chce wracać na etat, chce zacząć działać na własną rękę i założyć firmę. Lepiej nie czekać do wznowienia naborów i w międzyczasie przygotować wniosek i złożyć go zaraz po weekendzie majowym.

Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie na start, nie wystarczy udać się do urzędu i po prostu go złożyć. Wierz mi, nie jest to procedura złożona, ale urzędu to skostniałe instytucje i procedury muszą być zachowane :) O tym jak wygląda ta ścieżka przeczytasz poniżej. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz kogoś, kto przeprowadzi Cię przez całą procedurę, to mogę Ci pomóc.

Co musisz zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

1. Zarejestrować się jako osoba bezrobotna

W pierwszej kolejności musisz zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Niektóre urzędy wymagają posiadania statusu osoby bezrobotnej przez minimum miesiąc przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie będziesz mógł ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, jeśli w tym momencie Twoja działalność gospodarcza jest zawieszona, ani jeśli w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadziłeś działalność.

2. Przestrzegać wymogów związanych ze statusem bezrobotnego

Przede wszystkim po zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna musisz się udać do konsultanta do spraw zatrudnienia. Warto na wstępie powiedzieć konsultantowi, że ze względu na Twoją sytuację, chcesz ubiegać się o dofinansowania na otwarcie firmy. 

Mimo, iż planujesz uzyskać dofinansowanie na start firmy, musisz stawiać się na wszystkie umówione spotkania w urzędzie - odbywają się bardzo rzadko, a nieobecność może przekreślić szanse na uzyskanie dofinansowania. Nie masz natomiast obowiązku przyjąć proponowanych Ci ofert pracy. 

3. Złożyć wniosek o dofinansowanie

Poza podstawowymi danymi osobowymi wniosek musi zawierać: rodzaj planowanej działalności gospodarczej, symbol PKD, kalkulację kosztów, specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, tytuł do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność (może być to umowa użyczenia w domu należącym do członków rodziny), wykazanie umiejętności, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonywania planowanej działalności. Wykształcenie, umiejętności i doświadczenie to najwyżej punktowane elementy wniosku o dofinansowanie - im więcej dokumentów przedstawisz na poparcie swoich kompetencji, tym więcej dostaniesz punktów i tym większa szansa na dofinansowanie.

Zasadniczo możesz złożyć wniosek do urzędu pracy miejsca zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli chcesz mieć większe szanse na uzyskanie dofinansowania, sugeruję złożyć wniosek w urzędzie, w którym rejestrujesz się jako osoba bezrobotna

4. Rozliczyć wniosek

Przede wszystkim wykazać poniesienie wydatków, na które było przyznane dofinansowanie oraz założyć działalność gospodarczą w terminie określonej w umowie z urzędem pracy.

Ważne by na tym etapie nie popełnić błędu - czyli przede wszystkim korzystać z dofinansowania zgodnie z umową i zbierać potwierdzenia zapłaty wszystkich faktur opłaconych z dofinansowania. Jeśli nie będziesz posiadać dowodu zapłaty (przelewu, pokwitowania), urząd zażąda od Ciebie zwrotu kwoty za koszt, którego płatności nie udokumentujesz.

5. Prowadzić działalność gospodarczą przez minimum rok

Po upływie roku należy przedstawić w urzędzie zaświadczenie z ZUS lub CEIDG, że przez rok byleś zarejestrowany jako przedsiębiorca. Zamknięcie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie skutkować będzie koniecznością zwrotu dofinansowania do urzędu pracy. Aczkolwiek nigdy się z taką sytuacją nie spotkałam.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Środki z dofinansowania można zasadniczo przeznaczyć na: 

- zakup środków trwałych i urządzeń,
-  usługi i materiały reklamowe,
- sklep internetowy oraz domenę internetową,
- refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej.

Środków z dofinansowania nie można przeznaczyć na:

- składki ZUS,
- zakup kasy fiskalnej,
- odzież firmową,
- szkolenia
- czynsz za lokal,
- opłaty abonamentowe,
- remont lokalu - choć to zależy od urzędu.

Między urzędami pracy są drobne różnice dotyczące zasad udzielenia dofinansowania i celów na jakie można ja przeznaczyć. Urząd może także określić, że na dany cel nie można przeznaczyć więcej niż określony procent z całego uzyskanego dofinansowania. Jeśli masz wątpliwości dotyczące zasad dofinansowania we właściwym miejscowo urzędzie pracy mogę ja sprawdzić za Ciebie. 

Własny biznes to wielkie wyzwanie – nie tylko dla wchodzących na rynek firm, lecz także dla doświadczonych przedsiębiorców. Niekiedy ogrom formalności związanych z tworzeniem dla siebie nowej rzeczywistości oraz nadmierna regulacja rynku przez państwo potrafi zniechęcić do realizacji własnych planów już na etapie samego pomysłu. Dlatego dla młodych przedsiębiorców oraz osób planujących założyć własną firmę oferuję bezpłatną konsultację, by wyjaśnić wątpliwości związane z rejestracją firmy i uzyskaniem dofinansowania.

Z racji znacznego wzrostu zainteresowania zarówno otwarcie firmy jak i samymi dofinansowaniami, muszę czasowo wstrzymać bezpłatne konsultacje, najprawdopodobniej do jesieni. Jeśli zapiszesz się na bezpłatną konsultację będziesz mógł z niej skorzystać do końca 2020 r.

Jakie są konsekwencje błędów we wniosku?

Jeśli popełnisz błąd w przygotowaniu wniosku, zapomnisz o jakimś dokumencie albo po prostu przygotujesz wniosek bez dogłębnego zbadania tematu i urząd odrzuci Twój wniosek z powodu błędów formalnych lub merytorycznych, nie przysługuje Ci żadne odwołanie. Jeśli we wniosku zrobisz błąd formalny, urząd nie wzywa Cie do jego uzupełnienia, tylko bez wyznaczania terminu do poprawienia, odrzuca wniosek. Do przyznawania dofinansowań nie mają zastosowania przepisy postępowania administracyjnego, nie przysługuje Ci ani odwołanie do sądu, ani do urzędu. Niektóre osoby, które postanowiły złożyć wniosek na własną rękę i popełniły błąd formalny zwracały się do mnie z prośbą o przygotowanie odwołania, nie wiedząc, że takie im w ogóle nie przysługuje.

Jeśli uda nam się uzyskać razem dofinansowanie z urzędu pracy - a także gdy zrobisz to na własną rękę, ale będziesz potrzebował mojej pomocy - moje wynagrodzenie może pokryć urząd pracy, analogicznie jak inne wydatki objęte dofinansowaniem. Jeśli nie boisz się ryzyka i uważasz, że jesteś w stanie na własną rękę uzyskać dofinansowanie, pamiętaj, że w celu prowadzenia firmy będziesz potrzebował: 

wypełnienia dokumentów rejestracyjnych - minimum do CEIDG, ZUS, US, może rejestru BDO, wszystko zależy od działalności, jaką planujesz założyć,

- wdrożenia w firmie RODO

- regulaminów, umów, a jeśli umowy dostajesz od kontrahenta - ich konsultacji i negocjacji, bo młodzi przedsiębiorcy masowo popełniają błędy przy zawieraniu umów, zwłaszcza w pierwszym roku prowadzenia firmy,

- konsultacji prawnych w przyszłości - w ramach środków z dofinansowania będziesz mógł wykupić ode mnie pojedynczą poradę lub pakiet konsultacji prawnych, które będziesz mógł wykorzystać na cel, wynikający z Twojej potrzeby w przyszłości - na poradę prawną, przygotowanie umów, pism procesowych lub innych dokumentów.

Takie dokumenty możesz mi zlecić w ramach uzyskanego dofinansowania, jeśli uwzględnisz je w kosztorysie wniosku.

Dlaczego mogę Ci pomóc osiągnąć swój cel?

Nazywam się Paulina Walczuk i jestem radcą prawnym. Pomagam osobom przedsiębiorczym w tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy oraz pozyskiwaniu funduszy na jej otwarcie. W sieci działam jako MECENAS BIZNESU.

W ramach mojej praktyki świadczę usługi prawne i biznesowe wyłącznie dla przedsiębiorców. Sama jestem przedsiębiorcą i wiem, że prowadzenie własnego biznesu wymaga ogromnego zaangażowania, ciągłego podejmowania nowych wyzwań i rozwiązywania problemów. Duże doświadczenie w obsłudze prawnej firm oraz znajomość biznesu od podszewki umożliwia mi pomoc w osiąganiu przez moich Klientów oczekiwanych celów.

Jestem przeciwieństwem sztampowego podejścia do Klienta, na które skarży się większość osób korzystających z usług adwokatów czy radców prawnych. Moja praca nastawiona jest na rozwiązywanie problemów, przygotowywanie dokumentacji dopasowanej do indywidualnych potrzeb Klienta oraz osiąganie wyników.

Dołącz do grona przedsiębiorców, którym z sukcesem pomogłam założyć firmę i uzyskać dofinansowanie na start.

W jaki sposób mogę Ci pomóc?

Nie potrzebujesz bezpłatnej konsultacji? W takim raziem mogę Ci zaoferować:

- przygotowanie lub weryfikację wniosku o dofinansowanie;

- pomocy przy formalnościach związanych z rejestracją firmy;

- przygotowanie umów, regulaminów lub innych dokumentów firmowych dokumentów;

- porady prawne związane z otwarciem i prowadzeniem firmy;

- i wiele usług związanych z otwarciem firmy!

Poznaj błędy, które przedsiębiorcy najczęściej popełniają pierwszym roku prowadzenia działalności!

Zapamiętaj wskazówki, które pozwolą Ci tych błędów uniknąć!

Przystępny języki i prawdziwe przykłady.

Dla osób planujących założyć firmę oraz doświadczonych przedsiębiorców, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę.

.