BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Złóż pozew nie wychodząc z domu – elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektronicznie postępowanie upominawcze (EPU) – co musisz wiedzieć zanim złożysz pozew elektroniczny?

Perspektywa dochodzenia wierzytelności w sądzie bez konieczności zatrudnienia prawnika, przygotowania i kopiowania dokumentów, wizyt na poczcie czy w ogóle wychodzenia z domu brzmi świetnie dla każdego, kto chciałby w bezproblemowy sposób odzyskać pieniądze od kontrahenta.

Elektronicznie postępowanie upominawcze (EPU) miało być remedium dla niekończących się postępowań sądowych, ograniczyć papierologię, a przede wszystkim umożliwić szybkie odzyskanie pieniędzy w sprawach z prostym stanem faktycznym. Składanie pozwu miało być proste i intuicyjne, dzięki czemu przedsiębiorcy wcześniej obarczeni raczej koniecznością zatrudniania profesjonalnego pełnomocnika, mieli mieć możliwość składania uproszczonego pozwu i nieponoszenia większych kosztów związanych ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Jak to zwykle bywa – praktyka wyparła teorię. Zanim postanowisz złożyć pozew w formie elektronicznej, zapoznaj się z tym poradnikiem.

Chcesz załatwić sprawę z dłużnikiem polubownie? Pobierz bezpłatny wzór wezwania do zapłaty

Elektronicznie postępowanie upominawcze – jak złożyć pozew

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym składa się za pośrednictwem strony internetowej EPUwww.e-sad.gov.pl. Sąd elektroniczny dla całej Polski jest tylko jeden i prowadzi go sąd rejonowy w Lublinie.

W pierwszej kolejności złożenie pozwu wymaga rejestracji i weryfikacji konta oraz uzyskania podpisu elektronicznegoJeżeli mamy już zweryfikowane konto, w panelu użytkownika EPU należy wejść w „złóż nowy pozew”. Samo złożenie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym to proces bardzo intuicyjny. 

Złożenie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym odbywa się poprzez wypełnienie danych w arkuszu. Do pozwu elektronicznego nie załącza się żadnych dokumentów, ale należy je opisać. Uzasadnienie w pozwie elektronicznym powinno być krótkie i rzeczowe. Zbyt rozwlekłe opisanie uzasadnienia, wchodzenie w szczegóły inne niż podstawy do wydania nakazu zapłaty, spowoduje, że sąd poweźmie w wątpliwość zasadność roszczenia i nie wyda nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz skieruje sprawę do postępowania zwykłego.

Ważne!

Warto wcześniej przygotować sobie uzasadnienie do pozwu w oddzielnym dokumencie tekstowym oraz wcześniej wyliczyć odsetki (jeśli planujemy ich dochodzić). Czas w którym arkusz pozwu elektronicznego jest aktywny wynosi ok. 30 minut. Jeżeli w tym czasie nie dojdziemy do zatwierdzenia złożenia pozwu elektronicznego to nie będziemy mogli go zatwierdzić i będzie należało wypełnić arkusz od początku.

Elektronicznie postępowanie upominawcze – opłaty

W kwestii opłat w elektronicznym postępowaniu upominawczym:

– opłata od pozwu elektronicznego wynosi 1,25% dochodzonej kwoty (tradycyjnie jest to 5%),

– brak jest możliwości uzyskania zwolnienia z kosztów sądowych,

– jeśli pozew w naszym imieniu składa profesjonalny pełnomocnik, pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej (w postępowaniu zwykłym – 17 zł),

– brak jest opłaty od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności (w postępowaniu zwykłym – 50 zł),

– w przypadku skierowania sprawy do postępowania zwykłego sąd wzywa nas do uzupełnienia opłaty od pozwu – suma summarum opłata wyniesie tradycyjne 5%).

Elektronicznie postępowanie upominawcze – przebieg

Elektronicznie postępowanie upominawcze polega na złożeniu pozwu w formie elektronicznej, który jest rozpatrywany przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Cała korespondencja z sądem odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego panelu w EPU. Jeżeli sąd uzna, iż nasze roszczenie jest zasadne wydaje nakaz zapłaty.

Gdy już mamy nakaz zapłaty czekamy, aż się uprawomocni (czyli przede wszystkim na to czy pozwany nie wniesie sprzeciwu). Sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu (nie składa się w tym celu wniosku). Niemniej, na nadanie klauzuli wykonalności w elektronicznym postępowaniu upominawczym trzeba w praktyce czekać aż 3 miesiące od jego uprawomocnienia – w momencie gdy w postępowaniu tradycyjnym (papierowym) czas oczekiwania wynosi 1-2 tygodnie góra. Bywa, że na nadanie klauzuli wykonalności trzeba czekać dłużej niż na nakaz zapłaty.

Elektronicznie postępowanie upominawcze – egzekucja

W przypadku posiadania nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności możemy za pośrednictwem naszego konta w EPU złożyć wniosek o egzekucję komorniczą. Po złożeniu wniosku do komornika postępowanie elektroniczne się kończy i dalsza korespondencja między nami, a komornikiem odbywa się w formie tradycyjnej.

Elektronicznie postępowanie upominawcze – brak podstaw do wydania nakazu zapłaty

Jeżeli sąd elektroniczny uzna (mając w tej kwestii pełną uznaniowość), że nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przekazuje sprawę do postępowania zwykłego. Oznacza to wydrukowanie przez sąd elektroniczny (sąd rejonowy w Lublinie) pozwu elektronicznego i przesłanie go do sądu właściwego miejscowo drogą tradycyjną. Następnie sąd, który będzie prowadził postępowanie zwykłe wzywa nas do uzupełnienia braków pozwu, tj.:

– uzupełnienia opłaty od pozwu,

– przedłożenia odpisów dokumentów wskazanych w pozwie wraz z odpisami dla strony przeciwnej.

Przekazanie sprawy do właściwości ogólnej to najgorszy (z wielu złych) aspektów elektronicznego postępowania upominawczego. Rekordowy czas oczekiwania na rozprawę od złożenia pozwu w EPU w moim wypadku wynosił ponad rok, pomijając fakt, iż sprawa miała absolutne podstawy do jej rozpoznania w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

W chwili obecnej osobom chcącym odzyskać pieniądze bez rozprawy rekomenduję korzystanie z innych rodzajów postępowań, jak postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze.

Postępowanie nakazowe – jak odzyskać pieniądze bez rozprawy

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Elektronicznie postępowanie upominawcze – sprzeciw

W sytuacji gdy sądu uzna, iż są podstawy do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wydaje nakaz i doręcza go w formie tradycyjnej do dłużnika. Nakaz zawiera pouczenie, iż pozwany ma prawo złożyć w terminie 14 dni sprzeciw od nakazu. W przypadku jego złożenia sprawa trafia do właściwości ogólnej, z wszystkimi tego rygorami wskazanymi powyżej.

Wnioski

Mimo, iż wielu przedsiębiorców wciąż upatruje EPU jako drogę do szybkiego i niskokosztowego odzyskania swoich należności, rzeczywistość jest inna. Na chwilę obecną w przypadku innych podmiotów niż wierzyciel masowy odradzam z korzystania z elektronicznego postępowania upominawczego, na rzecz postępowania upominawczego i postępowania nakazowego. Liczę jednak, że postęp techniczny obejmie także instytucje państwowe – w tym administrację publiczną i EPU, a na nakaz zapłaty w elektroniczny postępowaniu upominawczym znów będzie się czekać kilka dni.

Sprawdź także...