BIZNES INWESTOWANIE PODATKI

ICO: Initial Coin Offering – nowoczesny sposób na pozyskanie finansowania

Initial Coin Offering – ICO to nowoczesny sposób umożliwiający zdobycie kapitału właściwie o zasięgu globalnym. W przeciwieństwie do „analogowych sposobów” pozyskania finansowania – z funduszy inwestycyjnych czy od Aniołów Biznesów – istnieje możliwość oparcia tej procedury o nowe technologie.

ICO w znaczeniu technologicznym

W znaczeniu technologicznym Initial Coin Offering jest smart contractem. ICO jest alternatywną formą pozyskiwania finansowania biznesu przy użyciu technologii blockchain. W przeciwieństwie do typowego finansowania nie polega na wpłacaniu pieniędzy na konto foundera. ICO opiera się na emisji tokenów (będących pewnego rodzaju tytułami uczestnictwa w projekcie), które przelewane są subskrybentom uczestniczącym w ICO w zamian za kryptowalutę.

Kryptowaluty – poradnik dla początkujących

ICO w sensie prawnym – ICO a IPO

Polskie prawo nie nadąża za rozwojem technologii. Na chwilę obecną nie mamy szczególnych przepisów regulujących kwestię Initial Coin Offering, nakładających na nie jakiekolwiek restrykcje i wymogi formalne. Warto przyjrzeć się ICO w kontekście IPO (Initial Public Offering) czyli oferty publicznej. Zarówno ICO, jak i IPO są formą pozyskania kapitału przez foundera/spółkę.

Prosta spółka akcyjna

W chwili obecnej emisja tokenów nie podlega wymogom na zasadzie oferty publicznej. To się jednak może zmienić. W tym kontekście polecam regularne śledzenie prac legislacyjnych nad prostą spółką akcyjną pod tym linkiem. Wydaje się, że model regulowanej spółki i emisja przez nią akcji będą stanowić coś na wzór emisji tokenów w ramach Initial Coin Offering (ICO), a w związku z tym podlegać regulacjom prawnym, jak ma to miejsce w przypadku oferty publicznej spółek akcyjnych.

Przebieg ICO

1. Publikacja white paper

White paper to dokument podobny do prospektu emisyjnego. Founderzy w ramach white paper opisują na co zbierają środki, jaki mają zespół, plan działania. Jeżeli chcemy zainwestować w ramach Initial Coin Offering skuszeni wizją bogactwa, do której przekonywać będą founderzy, warto przede wszystkim skupić się na aspektach technicznych uchwyconych w projekcie, bo wszędzie tam gdzie znajdą się skuszeni wizją szybkiego bogactwa, znajdą się tacy, którzy będą chcieli to wykorzystać. Możemy natknąć się na podmioty, które wcale nie potrzebują finansowania dla realizacji swojej wizji, a wysiłki ograniczają do zebrania kapitału od inwestorów.

2. Rejestracja projektu ICO

Rejestracja projektu nie jest obligatoryjna, niemniej umożliwia znalezienie inwestorów w skali globalnej. Istnieje wiele platform skupiających osoby zainteresowane inwestowaniem w ramach Initial Coin Offering.

3. Emisja tokenów w ramach ICO

Emisja tokenów podobna jest do subskrybcji na akcje. Subskrybenci nabywają tokeny za kryptowalutę według kursu ustalonego przez emitenta. Ustalony jest próg minimalny, który musi zostać osiągnięty aby Initial Coin Offering się ufundowało. Zwykle ustalony jest także próg maksymalny, po którego osiągnięciu ICO jest zakończone i powyżej osiągniętej kwoty nie można nabywać tokenów. Jeżeli próg minimalny nie zostanie osiągnięty nie dochodzi do ufundowania ICO i kryptowaluty zostają zwrócone subskrybentom.

4. Giełda

Inwestorzy nabywają tokeny w różnych celach. Jeżeli pomysł twórców ICO jest atrakcyjny mogą mieć na celu nabycie w przyszłości usług oferowanych przez emitenta w zamian za token nabyty w okazyjnej cenie. Docelowo tokeny powinny trafić na giełdę, dzięki czemu będziemy mieć możliwość handlowania nim. Odnosząc się w kontekście giełdy do IPO: dopuszczenie akcji każdej serii do giełdy wymaga spełnienia szeregu restrykcji. Może się okazać, iż KNF nie zezwoli na dopuszczenie akcji do giełdy, co jest poważnym problemem dla inwestorów. W przypadku ufundowanego ICO na chwilę obecną mówimy wyłącznie o restrykcjach giełd kryptowalut, które nie podlegają instytucjom nadzoru finansowego. Aby wejść na giełdę ICO musi spełniać kryteria określona przez giełdę – aczkolwiek przy odpowiedniej opłacie …

W jakim państwie przeprowadzić ICO

Brak jednolitej koncepcji podatkowej na świecie co do statusu kryptowalut skutkuje brakiem ogólnych zasad ich opodatkowania. Aktualnie tendencje są takie, że każde państwo próbuje je uregulować na własny sposób, w związku z czym tkwimy w chaosie prawnopodatkowym.

Wybierając państwo pod kątem przeprowadzenia ICO należy brać po uwagę trzy kryteria:

– czy ICO będzie stanowić w państwie ofertę publiczną,

– czy są odpowiednie regulacje prawnopodatkowe,

– czy jest możliwość uzyskania interpretacji podatkowej.

Opodatkowanie ICO w Polsce

Jednym z problemów podatkowych wokół Initial Coin Offering jest kwestia ewentualnego przychodu po stronie podmiotu dokonującego ICO (emitenta). W Polsce zamieszanie prawnopodatkowe dotyczące kryptowalut w 2018 r. przyspieszyło proces legislacyjny i spowodowało uregulowanie statusu kryptowalut oraz zapewnienie większej pewności co do prawa. Wymiana tokenu na kryptowalutę nie podlega opodatkowaniu, natomiast wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Więcej informacji na temat opodatkowania kryptowalut:

Zmiany w opodatkowaniu kryptowalut w 2019 roku

.

Sprawdź także...