POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Ile kosztuje adwokat? Ile adwokat bierze za reprezentowanie w sądzie? Jak przygotować się do rozprawy?

pozew o zapłatę

Dziś odpowiem na pytania, które zadaje sobie wiele osób oczekujących na postępowanie sądowe. Ile kosztuje adwokat? Ile adwokat bierze za reprezentowanie w sądzie? Jak się przygotować do rozprawy jeśli nie chcemy korzystać pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Ile kosztuje adwokat? Ile kosztuje porada prawna?

W praktyce to zależy – od czasu pracy i skomplikowania problemu. 

Porady prawne mogą być bezpłatne. Zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego, jeżeli są w złej sytuacji finansowej, mogą złożyć dwa wnioski: wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych oraz wniosku o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Wówczas wynagrodzenie pełnomocnika oraz opłaty sądowe są pokrywane ze środków publicznych.

Jeżeli jesteś zainteresowany złożeniem wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych i skorzystaniem z bezpłatnej pomocy prawnej – napisz do mnie!

Ile adwokat bierze za reprezentowanie w sądzie? 

Podobnie jak w przypadku porady prawnej – to zależy od nakładu pracy i skomplikowania sprawy.

WSKAZÓWKA

Jeżeli kontrahent jest Ci dłużny pieniądze, których można dochodzić w postępowaniu nakazowympostępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym profesjonalny pełnomocnik może złożyć pozew o zapłatę bez pobierania wynagrodzenia, gdyż sąd wydając nakaz zapłaty zasądza wynagrodzenie dla pełnomocnika od Twojego kontrahenta.

Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem na takich zasadach pozwu o zapłatę napisz do mnie na kontakt@mecenasbiznesu.pl!

Chcesz zatrudnić pełnomocnika do reprezentowania w sądzie, ale nie wiesz ile to kosztuje? Wielu adwokatów i radców prawnych ustalając wynagrodzenie za sprawę kieruje się stawkami z rozporządzenia o stawkach minimalnych w sprawach cywilnych.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych i ze stosunku pracy wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1. do 500 zł ‒ 90 zł;

2. powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł;

3. powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł;

4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł;

5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł;

6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł;

7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł; 8

8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł;

9. powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1. do 500 zł ‒ 60 zł;

2. powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 180 zł;

3. powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 600 zł;

4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1200 zł;

5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 2400 zł;

6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 3600 zł;

7. powyżej 200 000 zł ‒ 7200 zł.

Jak występować w sądzie bez pełnomocnika?

Przygotowałam kilka porad dla przedsiębiorców, którzy mimo wszystko postanowią występować przed sądem samodzielnie.

Zasada pierwsza: ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

Ciężar dowodu to jedna z podstawowych zasad postępowania cywilnego, odnosząca się do postępowania w czasie rozprawy, składania pism procesowych i powoływania świadków. Zrozumienie na czym polega ciężar dowodu jest kluczowe dla osób występujących przed sądem, a brak jego prawidłowego zrozumienia i stosowania podczas postępowania cywilnego może skutkować przegranym procesem. O tym co trzeba wiedzieć i robić w czasie postępowania cywilnego w kontekście ciężaru dowodu pisałam tutaj – sprawdź koniecznie!

Zasada druga: odpowiednia postawa

W czasie rozprawy należy zachować odpowiednią postawę. Na sali rozpraw nie wolno jeść. Jeśli jesteś na sali rozpraw w charakterze powoda, pozwanego, świadka lub biegłego absolutnie nie wolno Ci żuć gumy. Jeśli chcesz się napić zapytaj wpierw sędziego o zgodę – sama byłam świadkiem sytuacji, że sąd zrobił awanturę powódce, która w czasie rozprawy wypiła łyk wody. Wiadomo, wszystko zależy od osoby, ale nie możesz przewidzieć na jakiego sędziego trafisz. Jedno natomiast jest pewne – dodatkowe stresy w czasie rozprawy nie są Ci potrzebne.

Zasada trzecia: szacunek dla sądu

Do sędziego absolutnie nie wolno zwracać się per „Proszę Pani”, „Proszę Pana”. Do sędziego można się zwracać „Proszę Sądu”, ewentualnie „Pani Sędzio” lub „Panie Sędzio”. Jeśli zwracasz się do sądu masz obowiązek wstać, podobnie gdy sąd ogłasza wyrok.

Zasada czwarta: przygotuj się do rozprawy

Jeśli występujesz w postępowaniu sądowym bez profesjonalnego pełnomocnika musisz być do niego bardzo przygotowany. Musisz znać bardzo dobrze stan faktyczny sprawy. Uporządkuj dokumenty, pisma procesowe. Zrób notatki z pism procesowych przeciwnika.

Jeśli w sprawie mają być przesłuchiwani świadkowie, odpowiednio wcześniej przygotuj dla nich pytania. Pamiętaj, że świadkowie odpowiadają tylko na temat faktów, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Pytania dotyczące opinii lub odczuć świadków sąd będzie uchylać. Słuchaj tego co mówi świadek, rób notatki podczas jego zeznań, słuchaj jakie pytania zadaje świadkowi twój przeciwnik procesowy i przygotowuj kontrpytania. 

Zasada piąta: szacunek dla przeciwnika

Rozprawy bywają trudne i emocjonalne, zwłaszcza jeśli strony są w mocnym sporze lub w grę wchodzą znaczące kwoty pieniężne. Czasem trudno jest opanować emocje, ale pamiętaj, że obrażanie, wyzywanie w silnych emocjach przeciwnika procesowego nic nie wniesie do twojej sprawy, a ponadto nie będzie miało wpływu na jej rozstrzygnięcie. Pamiętaj by bazować na argumentach merytorycznych.

Zasada szósta: przygotuj strategię

Bez względu na to czy występujesz z pełnomocnikiem procesowym czy nie, musisz mieć przygotowaną strategię procesową. Przygotowanie strategii procesowej polega nie tylko na wypunktowaniu zarzutów, które zgłaszasz w postępowaniu, lecz także na spisaniu i przeanalizowaniu zarzutów przeciwnika oraz twoich najsłabszych punktów w sporze.

Zasada siódma: nie zaprzeczaj oczywistemu

Zapamiętaj: najgorsze co możesz zrobić w czasie rozprawy to zaprzeczanie oczywistemu. Strony mogą kłamać w sądzie, niemniej jeśli sąd zauważy, że kręcisz, zaprzeczasz oczywistym faktom, jest wysoce prawdopodobne, że nabierze wątpliwości do innych twoich zarzutów i oświadczeń, która akurat są prawdziwe.

Jeżeli są w sprawie okoliczności dla Ciebie niekorzystne, zaprzeczanie im jest bezcelowe. Zastanów się jak je przedstawić, aby w ocenie sądu nabrały innego znaczenia.

Zasada ósma: nie zamęcz sądu

Sądy są zawalone sprawami, na terminy rozpraw trzeba czekać od 3 do 6 miesięcy. Jeśli występujesz przed sądem mówi konkretnie i na temat. Jeśli twoje oświadczenia nie będą nic wnosić do sprawy, sędzia orzekający odpłynie myślami i z tego przeładownia niepotrzebnymi informacji może nie usłyszeć ważnej rzeczy, którą masz do powiedzenia.

Zasada dziewiąta: odwagi! 😉

Tchórz wiele razy umiera, nim umrze; Człowiek waleczny kona tylko raz.

Juliusz Cezar, William Szekspir 

Zasada dziesiąta: przeanalizuj wszystkie powyższe zasady i zastanów się raz jeszcze, czy na pewno chcesz występować w sprawie bez pełnomocnika  

Droga do uzyskania tytułu adwokata lub radcy prawnego to minimum 10 lat zdobywania wiedzy teoretycznej i lata praktyki procesowej. Dobry prawnik dla przedsiębiorcy to nie tylko pełnomocnik procesowy, lecz także partner biznesu, doradca, który pomoże przygotować strategię procesową w najwyższym stopniu uwzględniającą interesy twojej firmy i zabezpieczy twoje interesy na czas postępowania,  w sposób uwzględniający charakter występowania w danym sporze jako powoda lub pozwanego.

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Odsyłam Cię do mojej skarbnicy dotyczącej postępowań cywilnych i gospodarczych

Sprawdź także...