BIZNES

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – podstawowe informacje, które musisz znać, jeśli prowadzisz własną firmę

krs online

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i w toku swojej działalności nawiązujesz kontakty z podmiotami gospodarczymi czy innymi organizacjami wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo sam jesteś podmiotem do niego wpisanym, lecz wciąż jest to dla Ciebie instytucja zagadkowa, koniecznie zapoznaj się z naszym przewodnikiem.

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy – KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest rejestrem prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych – potocznie zwane sądami gospodarczymi. W każdym województwie jest zasadniczo jeden sąd gospodarczy, w którym przechowywane są akta dotyczące podmiotów zarejestrowanych w tym sądzie.

Rejestr składa się z:

1. rejestru przedsiębiorców;

2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

3. rejestru dłużników niewypłacalnych.

Jakie informacje przydatne dla przedsiębiorców zawiera KRS?

Dane dotyczące podmiotów wpisanych do KRS są jawne. Dzięki informatyzacji każdy może za pomocą wyszukiwarki KRS uzyskać podstawowe informacje o podmiotach wpisanych do KRS, za pośrednictwem tej prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości strony KRS online. Jest to bardzo cenna funkcjonalność, umożliwiająca sprawdzenie podstawowych informacji o wpisanych do rejestru przedsiębiorcach i innych organizacjach, w tym w szczególności co do reprezentacji, kapitału zakładowego, postępowania upadłościowego i wielu innych oznaczeń, jak numeru KRS czy NIP. Wyszukiwarka KRS online umożliwia pobieranie wydruków dotyczących aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Warto taki wydruk pobrać, wydrukować i dodać jako załącznik do umowy, w sytuacji gdy podpisujemy umowę z podmiotem wpisanym do KRS. Taki załącznik wówczas jest potwierdzeniem tego, że osoby, które podpisują w imieniu podmiotu umowę są faktycznie do tego umocowane.

Kto może przeglądać akta podmiotów w sądzie?

Każdy ma prawo osobistego wybrania się do sądu gospodarczego i przeglądania całych akt prowadzonych dla zarejestrowanych w nim podmiotów. Przeglądanie akt, robienie im zdjęć czy sporządzanie z nich notatek nie wymaga wykazywania jakiegokolwiek interesu faktycznego czy prawnego. Zalecane jest natomiast zamówienie akt z dobowym wyprzedzeniem, by uniknąć całodziennego siedzenia w sądzie w oczekiwaniu na akta.

Jak ma się CEIDG do KRS?

W przeciwieństwie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestr przedsiębiorców KRS nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – obejmuje wszelkich innych przedsiębiorców, tj. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

Jak składać wnioski do KRS?

Składanie wniosków do KRS wymaga korzystania ze specjalnych formularzy (druki KRS). Większość wpisów do KRS wiąże się z obowiązkiem uiszczenia stosownej opłaty za wpis do KRS, a wielokrotnie także za obowiązkową publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Nie należy się obawiać składania wniosków do KRS. W przypadku błędnego lub niepełnego złożenia wniosku i pozostałej dokumentacji, sąd gospodarczy wezwie nas do uzupełnienia istniejących braków, wyznaczając nam termin 7 dniowy – niezastosowanie się do takowego wezwania spowoduje, że wniesienie przez nas wniosku nie wywoła żadnych skutków.

Zobacz też:

Odpis z KRS i wypis z KRS online

KRS online – 5 wskazówek, które bezwzględnie musi znać każdy przedsiębiorca

Sprawdź także...