BIZNES PODATKI

Mały ZUS w 2019 – tylko do 8 stycznia!

nakaz zaplaty

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy którzy nie mogą korzystać z ulgi umożliwiającej płacenie niższych składek na ubezpieczenie społeczne w pierwszych 24 miesiącach od otwarcia działalności (tzw. mały ZUS), będą mogli skorzystać z nowych preferencyjnych zasad płacenia składek ZUS, w przypadku spełniania odpowiednich wymogów, w szczególności spełniania kryterium dochodowego.

O ile sama wiadomość możliwości uiszczania ZUS proporcjonalnego do zarobków spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony przedsiębiorców, w praktyce oczywiście nie wszyscy będą mogli z ulgi skorzystać.

Nowi przedsiębiorcy

Jeśli dopiero planujesz rozpoczęcie działalności nie możesz skorzystać „nowego małego ZUS”. Możesz natomiast skorzystać – z pewnymi wyjątkami – z korzystniejszego niż „mały ZUS” preferencyjnego ZUS przez pierwsze 24 miesiące działalności. Preferencyjny ZUS nie wymaga spełnienia wymogów dotyczących przychodów z działalności i jego wysokość jest stała. Nowy mały ZUS ma służyć przedsiębiorcom, którym skończył się już preferencyjny ZUS, a mimo tego ich przychody wciąż nie są bardzo wysokie.

Mały ZUS – kto może skorzystać?

Z małego ZUS może skorzystać przedsiębiorca, który spełnia następujące wymogi formalne:

– przychody z działalności gospodarczej w roku ubiegłym nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, tj. 63 tysięcy złotych;

– jeżeli przedsiębiorca nie prowadził działalności cały rok, powyższą kwotę należy obliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności;

– działalność w roku ubiegłym była prowadzona minimum 60 dni;

– przedsiębiorca, który rozliczał się na karcie podatkowej nie korzystał ze zwolnienia z VAT;

– przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności;

– przedsiębiorca nie świadczył dla byłego lub obecnego pracodawcy tego, co świadczył w ramach stosunku pracy (w tym lub poprzednik roku).

Brak możliwości skorzystania z małego ZUS

Mały ZUS nie nie obejmuje następujących sytuacji:

– ulga tyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne – składkę zdrowotną płacimy w całości, także osoby, które z tytułu działalności płacą tylko składkę zdrowotną (bo np. podlegają ubezpieczeniom z tytułu zatrudnienia) nie skorzystają z ulgi małego ZUS;

– limit korzystania z małego ZUS obejmuje 36 miesięcy z 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;

– jeżeli w poprzednim roku przedsiębiorca prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej, był wspólnikiem spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub 1-osobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak skorzystać z małego ZUS – tylko do 8 stycznia!

Każdy kto chce skorzystać z małego ZUS powinien niezwłocznie – nie później niż do 8 stycznia, wyrejestrować się z aktualnego ubezpieczenia (formularz ZUS ZWUA). Jako datę wyrejestrowania należy wskazać 1 stycznia, dlatego sam wniosek można złożyć najpóźniej 8 stycznia. Jednocześnie należy się zgłosić do małego ZUS (również ze wskazaniem daty rejestracji na 1 stycznia) składając formularz ZUS ZUA wskazując kod ubezpieczenia „05 09” w przypadku osób nie mających ustalonego prawa do renty.

Sprawdź także...

  • Mnie w tym roku nie obejmie.
    Troszkę krucho z tymi terminami, powinni dać więcej czasu na złożenie wniosków :/