Właścicielem strony www.mecenasbiznesu.pl (dalej „Strona”) jest adwokat Paulina Walczuk (dalej „Właściciel”), zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, działająca pod firmą Kancelaria Adwokacka Paulina Walczuk, z głównym miejscem wykonywania działalności w Warszawie, przy ul. Kopernia 30 lok. 2A, posiadająca NIP: 5342437180, REGON: 367228581, zajmująca się świadczeniem profesjonalnego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały umieszczone na Stronie są chronione prawami autorskimi i stanowią przedmiot własności jej Właściciela. Treści zawarte na Stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Materiały udostępnione na Stronie nie mogą być wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Właściciela.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zamieszczone i udostępnione w ramach Strony nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód wynikających lub będących w związku z niniejszą Stroną lub jakąkolwiek treścią na niej zamieszczoną oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na Stronie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na Stronie w każdym przypadku powinny  zasięgnąć porady bezpośrednio u Właściciela. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia i nie można zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym lub prawnym oraz w każdym czasie.

Polityka prywatności

Wysłanie Właścicielowi wiadomości za pośrednictwem formularza lub adresów mailowych znajdujących się na Stronie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.  U. z 2016 r. poz. 922 (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”).

Dane osobowe przekazane przez użytków Strony są przetwarzane przez jej Właściciela – Paulinę Walczuk, działająca pod firmą „Kancelaria Adwokacka Paulina Walczuk”, zarejestrowaną jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, z głównym miejscem wykonywania działalności w Warszawie, przy ul. Kopernika 30 lok. 2A, posiadającą NIP: 5342437180, REGON: 367228581, będącą Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym przede wszystkim Ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zgodnym z zakresem danych przekazanym przez użytkownika Strony, w celu wskazanym przez użytkownika Strony lub w celu realizacji obowiązujących przepisów.

Każdy użytkownik Strony, który wypełnił formularz lub inny sposób udostępnił swoje dane osobowe jej Właścicielowi (Paulinie Walczuk), ma prawo dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Polityka cookies

Strona nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze niej. Zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Właściciel Strony – Paulina Walczuk, działająca pod firmą „Kancelaria Adwokacka Paulina Walczuk”, zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, z głównym miejscem wykonywania działalności w Warszawie, przy ul. Kopernika 30 lok. 2A, posiadająca NIP: 5342437180, REGON: 367228581 – jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– możliwości logowania na Stronę oraz utrzymania sesji użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

– sesyjne, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), oraz

– stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Właściciel Strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Strony.

Polityka bezpieczeństwa

Właściciel wykorzystuje uzasadnione organizacyjne, techniczne oraz administracyjne środki w celu ochrony administrowanych danych. Niestety, żaden sposób przesyłania danych przez Internet, ani żaden system przechowywania danych nie jest w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa i uchronienia się przed przedostaniem do systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania czy nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika Strony. Właściciel zaleca użytkownikom Strony korzystanie z należytych zabezpieczeń informatycznych, w tym odpowiednich programów antywirusowych, celem minimalizacji zagrożeń.