Oferta dla firm nieposiadających stałych wewnętrznych działów prawnych przygotowaliśmy specjalną ofertę obejmującą profesjonalną obsługę prawną związaną z prowadzeniem własnej firmy.

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy:

 stałe doradztwo prawne – w kancelarii, w siedzibie u klienta oraz zdalnie

 bieżącą weryfikację zawieranych umów, ich przygotowywanie oraz negocjowanie

 opracowywanie oraz weryfikacja wewnętrznych regulaminów w firmie

 prowadzenie korespondencji wymagającej wiedzy prawniczej z urzędami skarbowymi, sądami, organami ścigania i innymi organami administracji publicznej, a także kontrahentami,  konkurentami, klientami, w tym konsumentami

 pomoc w pozasądowym rozwiązywaniu sporów oraz prowadzenie mediacji

 nadzór nad przestrzeganiem przez firmę Klienta przepisów obowiązującego prawa oraz pomoc w dostosowywaniu działalności do zmian w prawie

 przygotowywanie strategii postępowań sądowych i administracyjnych

 obsługę zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych, zapewnienie zgodności z prawem ich przebiegu oraz podejmowanych uchwał

 pomoc we wszelkich innych aspektach bieżącej działalności wymagających wiedzy prawniczej

Taka forma współpracy jest szczególnie korzystna cenowo w porównaniu do usług świadczonych doraźnie. Jeżeli w toku działalności firmy potrzebują Państwo stałej obsługi prawnej przygotujemy specjalną ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb.

.