BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art. 777 kpc

spolka z oo

Oświadczenie o poddaniu egzekucji jest obok wniosku o zabezpieczeniezastawu na prawach, zastawu na rzeczach czy weksla in blanco forma ochrony wierzyciela przed dochodzeniem wierzytelności od nieuczciwych kontrahentów.

Ze wszystkich sposobów ochrony przed nieuczciwym kontrahentem to właśnie oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest najkorzystniejszą i najszybszą formą odzyskiwania wierzytelności. Tym razem omawiam wszystkie kwestie związane z uzyskaniem i wykorzystaniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – trzy siódemki – 777 kpc

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zwane w obrocie gospodarczym „trzy siódemki” jest po prostu tytułem egzekucyjnym. Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 – 6 Kodeksu postępowania cywilnego tytułem egzekucyjnym jest:

– akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

– akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

– akt notarialny określony powyżej, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Kiedy uzyskać oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Już na etapie zawarcia umowy. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie jest potrzebne przy każdej umowie, nie miałoby to sensu, zwłaszcza, że nie jest ono bezpłatne i powoduje wzrost kosztów zawarcia umowy. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji należy uzyskać dla zabezpieczenia umowy o istotnej dla nas wartości. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji powinniśmy uzyskać wtedy, gdy dla naszego spokoju wolimy pokryć cenę aktu notarialnego (patrz dalej) niż ryzykować perspektywą dochodzenia należnej nam płatności przed kolejne 3-5 lat (patrz kolejny punkt).

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jak działa w praktyce?

Mamy już oświadczenie egzekucji, które zabezpiecza naszą wierzytelność. Mija termin np. zapłaty za wykonane roboty budowlane. Dłużnik nie reguluje płatności. W sytuacji gdybyśmy nie dysponowali oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego musielibyśmy przejść standardową procedurę windykacyjną: wysłać wezwanie do zapłaty, ewentualnie jeszcze ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, złożyć pozew o zapłatę i wyczekiwać wyznaczenia przez sąd odległego terminu rozprawy, następnie procesować się przez dodatkowe 2-3 lata i dopiero po upływie tego procesu skierować prawomocny wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności do komornika. W międzyczasie dłużnik mógłby jeszcze złożyć wniosek o upadłość.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego pozwala uniknąć długiego procesowania się i związanych z tym kosztów. Wierzyciel legitymujący się oświadczeniem o poddaniu się egzekucji może na jego podstawie złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do sądu – sąd go rozpatruje w kilka dni, a następnie tak zaopatrzone w klauzulę wykonalności oświadczenie o poddaniu się egzekucji kierować z wnioskiem o egzekucję bezpośrednio do komornika.

Co prawda, dłużnik może bronić się przed egzekucją i złożyć powództwo przeciwegzekucyjne, niemniej nie wstrzymuje ono egzekucji i wiąże się z dodatkowymi kosztami dla dłużnika, więc jeśli wierzyciel składa wniosek o egzekucję zgodnie z treścią oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie ma się czego obawiać, że kwota nie zostanie uzyskana od dłużnika.

Ile kosztuje oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

To zależy – od miejscowości, w której działa notariusz, konkurencji wśród lokalnych notariuszy i wysokości zobowiązania, którą oświadczenie o poddaniu się egzekucji zabezpiecza. Stawki dla takiej samej czynności mogą się znacznie między sobą różnić w zależności od kancelarii notarialnej. Ostatnio, gdy dla jednego z moich klientów szukałam notariusza do przygotowania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. W tej samej miejscowości ceny wahały się od 200 złotych do 1200 złotych za ten sam akt. Polecam wpierw podzwonić po kancelariach i pytać o ceny, bo można w ten sposób sporo zaoszczędzić.

Kiedy nie można skutecznie skorzystać z oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Jeden z moich klientów, przedsiębiorca z ponad 30-letnim zwrócił się do mnie z prośbą o skierowanie oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji do komornika. Dokument, który otrzymałam od klienta stanowił obszerne i szczegółowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji, bardzo profesjonalnie przygotowane, zawierające wszystkie niezbędne elementy poza jednym – nie był sporządzony w formie aktu notarialnego!!!

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji bez aktu notarialnego

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji bez aktu notarialnego to de facto oświadczenie o uznaniu długu i zobowiązaniu się do zapłaty. Oświadczenie o uznaniu długu może być co do treści tożsame z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, ale jeżeli nie posiada formy aktu notarialnego to nie wywoła pożądanych skutków, to znaczy nie umożliwi od razu skierowania sprawy do komornika. Mimo, iż oświadczenie o uznaniu długu nie jest oświadczeniem o poddaniu się egzekucji lepiej jest je mieć niż nie mieć. Wierzyciel posiadający dokument, w którym dłużnik składa oświadczenie o uznaniu długu otwiera drogę do złożenia pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym, który wiąże się ze zdecydowanie niższymi opłatami od pozwu i możliwością uzyskania nakazu zapłaty bez konieczności odbycia rozprawy. Więcej na temat postępowania nakazowego dowiesz się tutaj.

WAŻNE

Jeżeli kontrahent jest Ci dłużny pieniądze, których można dochodzić w postępowaniu nakazowympostępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym profesjonalny pełnomocnik może złożyć pozew o zapłatę bez pobierania wynagrodzenia, gdyż sąd wydając nakaz zapłaty zasądza wynagrodzenie dla pełnomocnika od Twojego kontrahenta.

Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem na takich zasadach pozwu o zapłatę wyślij e-mail na kontakt@mecenasbiznesu.pl!

Kontrahent niezasadnie skierował Twoje oświadczenie o poddaniu się egzekucji do postępowania komorniczego? Dowiedz się jak złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności!

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji bez aktu notarialnego. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji bez aktu notarialnego. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Sprawdź także...