BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Pozew o zapłatę – uzyskaj nakaz zapłaty bez rozprawy

Kontrahent zalega Ci z płatnością? Uzyskaj nakaz zapłaty bez wychodzenia z domu, bez konieczności ciągania go po sądach. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, w ramach której ocenię w jakim postępowaniu najlepiej złożyć pozew o zapłatę, tj.:

– postępowaniu upominawczym;

– postępowaniu nakazowym;

– postępowaniu zwykłym lub gospodarczym w przypadku braku możliwości uzyskania nakazu zapłaty;

oraz odpowiem na inne wątpliwości związane z uzyskaniem sądowego nakazu zapłaty.

Postępowanie upominawcze a postępowanie nakazowe – czym się różnią?

Postępowanie upominawcze jest bardzo zbliżone do postępowania nakazowego, z drobnymi wyjątkami. W przypadku złożenia pozwu w postępowaniu upominawczym należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (w postępowaniu nakazowym wynosi ona 1,25%). Ponadto nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nie stanowi tytułu zabezpieczenia.

Przewagą postępowania upominawczego nad postępowaniem nakazowym jest jego mniejsza rygorystyczność. W postępowaniu upominawczym wystarczy by powód uprawdopodobnił zasadność swojego roszczenia, zaś w postępowaniu nakazowym podstawą wydania nakazu zapłaty jest dowód potwierdzający spełnienie własnego świadczenia oraz dokument z pisemną akceptacją zadłużenia – najczęściej wystarczy podpis dłużnika na fakturze. Przedsiębiorcy zwykle nie dbają o podpisywanie faktur, tłumacząc to możliwością wystawiana faktur bez podpisu odbiorcy i wysyłania ich drogą elektroniczną. Fakt, że coś nie jest obowiązkowe, nie oznacza, że nie warto tego robić. Niemniej, w przypadku postępowania upominawczego, problem braku podpisu na fakturze odpada. Sąd nie będzie miał obiekcji wydać nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu faktury bez podpisów, jeśli okoliczności opisane w pozwie nie będą budzić wątpliwości, że dochodzona płatność nam się należy.

Jak zawierać umowy – bezpłatny poradnik

.

.

Czy konieczność złożenia pozwu wynika m.in. z powodu błędnie zawartej umowy?

Pobierz bezpłatny poradnik „16 błędów, które najczęściej pobierają przedsiębiorcy przy zawieraniu umów”!

Poznaj praktyczne wskazówki, które pozwolą Ci tych błędów uniknąć! Przystępny język i prawdziwe przykłady.

Dla osób planujących założyć firmę oraz doświadczonych przedsiębiorców, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę.

Sprawdź także...