BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Pozew o zapłatę – uzyskaj nakaz zapłaty bez rozprawy

Kontrahent zalega Ci z płatnością? Uzyskaj nakaz zapłaty bez wychodzenia z domu, bez konieczności ciągania go po sądach. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, w ramach której ocenię w jakim postępowaniu najlepiej złożyć pozew o zapłatę, tj.:

– postępowaniu upominawczym;

– postępowaniu nakazowym;

– postępowaniu zwykłym lub gospodarczym w przypadku braku możliwości uzyskania nakazu zapłaty;

oraz odpowiem na inne wątpliwości związane z uzyskaniem sądowego nakazu zapłaty.

Co obejmuje przygotowanie pozwu o zapłatę?

Przygotowując pozew o zapłatę zapewniam:

– przygotowanie pozwu zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami;

– wybór trybu postępowania odpowiedni do sprawy, w miarę możliwości z uzyskaniem nakazu zapłaty bez rozprawy;

– uwzględnienie w pozwie odsetek należnych Ci od kontrahenta;

– wniosek o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności 40 do 100 EUR dla Ciebie od kontrahenta zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

– bezpłatną i niewiążącą wycenę Twojej sprawy;

– pozew o zapłatę w 2 dni od akceptacji ceny (także w weekendy);

– ceny pozwu od 200 złotych + VAT;

– bezpłatną instrukcję jak w sposób prawidłowy złożyć pozew w sądzie;

– nie chcesz jeszcze kierować sprawy na drogę sądową? Zapewniam windykację polubowną (przedprocesową) od 100 złotych + VAT;

Jak otrzymać wycenę lub skorzystać z bezpłatnej konsultacji?

Bezpłatną wycenę możesz uzyskać za pomocą formularza znajdującego się poniżej lub wysyłając maila na adres kontakt@mecenasbiznesu.pl. Do maila lub formularza koniecznie dołącz wszelkie dokumenty, które posiadasz (skany, zdjęcia, pdfy), przede wszystkim:

– umowę, a jeśli jej nie masz inny dowód jej zawarcia (np. wymianę maili);

– fakturę / rachunek wystawione kontrahentowi;

– wezwania do zapłaty jeśli już takie wysyłałeś;

– dowód spełnienia swojego świadczenia (np. pokwitowanie przyjęcia przez kontrahenta dostawy towarów);

– inne dowody jeśli uważasz je za istotne.

Jeśli nie wiesz co powinieneś mi przesłać, opisz mi swoją sytuację a dalej Cię pokieruję. Po otrzymaniu dokumentów otrzymasz ode mnie niezwłocznie analizę z wyceną (najpóźniej w ciągu dwóch dni).

Jeśli masz natomiast pytania dotyczące postępowania sądowego, zasad wydawania przez sąd nakazu zapłaty czy zgłaszania sprzeciwu, skorzystaj z formularza bezpłatnej konsultacji.

Postępowanie upominawcze a postępowanie nakazowe – czym się różnią?

Postępowanie upominawcze jest bardzo zbliżone do postępowania nakazowego, z drobnymi wyjątkami. W przypadku złożenia pozwu w postępowaniu upominawczym należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (w postępowaniu nakazowym wynosi ona 1,25%). Ponadto nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nie stanowi tytułu zabezpieczenia.

Przewagą postępowania upominawczego nad postępowaniem nakazowym jest jego mniejsza rygorystyczność. W postępowaniu upominawczym wystarczy by powód uprawdopodobnił zasadność swojego roszczenia, zaś w postępowaniu nakazowym podstawą wydania nakazu zapłaty jest dowód potwierdzający spełnienie własnego świadczenia oraz dokument z pisemną akceptacją zadłużenia – najczęściej wystarczy podpis dłużnika na fakturze. Przedsiębiorcy zwykle nie dbają o podpisywanie faktur, tłumacząc to możliwością wystawiana faktur bez podpisu odbiorcy i wysyłania ich drogą elektroniczną. Fakt, że coś nie jest obowiązkowe, nie oznacza, że nie warto tego robić. Niemniej, w przypadku postępowania upominawczego, problem braku podpisu na fakturze odpada. Sąd nie będzie miał obiekcji wydać nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu faktury bez podpisów, jeśli okoliczności opisane w pozwie nie będą budzić wątpliwości, że dochodzona płatność nam się należy.

Kim jestem i dla kogo pracuję?

Nazywam się Paulina Walczuk i jestem radcą prawnym. Pomagam przedsiębiorcom realizować swoje pasje wspierając ich w prowadzeniu biznesu. W mojej pracy udowadniam, że prawo to nie zło konieczne, lecz świetne narzędzie pozwalające odciążyć firmę od wielu problemów. Więcej o mnie przeczytasz tutaj.

Jak zawierać umowy – bezpłatny poradnik

.

.

Czy konieczność złożenia pozwu wynika m.in. z powodu błędnie zawartej umowy?

Pobierz bezpłatny poradnik „16 błędów, które najczęściej pobierają przedsiębiorcy przy zawieraniu umów”!

Poznaj praktyczne wskazówki, które pozwolą Ci tych błędów uniknąć! Przystępny język i prawdziwe przykłady.

Dla osób planujących założyć firmę oraz doświadczonych przedsiębiorców, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę.

Formularz bezpłatnej wyceny

Wypełnij proszę formularz zgodnie z wytycznymi opisanymi wyżej i w miarę możliwości załącz odpowiednie dokumenty. Postaram się odpowiedzieć na Twoją wiadomość nie później niż w następnym dniu. Jeśli nie chce korzystać z formularza, wyślij mi wiadomość na kontakt@mecenasbiznedu.pl

Powodzenia i do usłyszenia!

Sprawdź także...