BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Krótki przewodnik po szybkiej windykacji. Co zrobić gdy kontrahent nam nie płaci?

Towar wysłano, usługę wykonano, zaliczki nie było, a nawet jeśli to niewysoka, o zapłacie za całość z góry nie było mowy, bo klient od razu poszedłby do konkurencji albo twierdził, że nie ma jak zapłacić, ale za miesiąc będzie miał. To typowe problemy, które zgłaszają nam Klienci, poszukujący pomocy przy odzyskaniu zapłaty należnej im za wykonaną pracę.

I. Windykacja polubowna

Na początek – zadzwoń, zapytaj, wyślij maila – w natłoku obowiązków klient mógł faktycznie zapomnieć, daj mu tydzień do dwóch maksymalnie. Nie pomogło…?

II. Wyślij wezwanie do zapłaty

Listem poleconym, pod rygorem wniesienia sprawy do sądu. Wiele firm tak stroni od wnoszenia spraw do sądu, że wysyła kilka wezwań, nawet nie zauważając kiedy sprawa się przedawni (o tym więcej poniżej). Jedno wezwanie z wyznaczonym terminem na zapłatę (maksymalnie dwóch tygodni od otrzymania wezwania) i w braku zapłaty należy podjąć stanowcze kroki.

Nie wiesz jak napisać wezwanie do zapłaty? Skorzystaj z mojego wzoru!

III. Windykacja za pośrednictwem firmy windykacyjnej

Ta forma dochodzenia roszczeń zwykle wiąże się z tym, że firma windykacyjna pobiera prowizję od odzyskanej należności lub kupuje wierzytelność. Korzystając z usług firmy windykacyjnej musisz się pogodzić z tym, że na danym kontrakcie w ogóle nie zarobisz albo o wiele mniej niż chciałeś lub nawet dołożysz do niego koszty. Rekomenduję wyłącznie osobom, które chcą sprzedać dług i szybko odzyskać jakiekolwiek pieniądze.

IV. E-sąd – elektroniczne postępowanie upominawcze

Sąd elektroniczny miał na celu zwalczyć długi czas oczekiwania wyznaczenia rozprawy w sądzie tradycyjnem. Miała to być najszybsza forma odzyskiwania roszczeń, a nakazy zapłaty miały być wydawane nawet w przeciągu dwóch dni. Pozew składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: https://www.e-sad.gov.pl/. Złożenie pozwu wymaga rejestracji i weryfikacji konta oraz uzyskania podpisu elektronicznego. Do pozwu elektronicznego nie załącza się żadnych dokumentów, ale należy je opisać. Pozwy w praktyce są rozpatrywane w ok. 3 miesięcy. Niestety jeżeli sąd z jakichś przyczyn uzna (w tej kwestii mając pełną uznaniowość), że nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty, przekazuje sprawę do postępowania zwykłego. Na tym etapie zaczynają schody. Mój rekord czas oczekiwania na rozprawę od złożenia pozwu w e-sądzie wynosił rok, a skierowanie sprawy do postępowania ogólnego było kompletnie niezasadne. W chwili obecnej osobom chcącym odzyskać pieniądze bez rozprawy rekomenduję korzystanie z innych rodzajów postępowań, jak postępowanie nakazowe i upominawcze.

Dowiedz się jak odzyskać pieniądze bez rozprawy w postępowaniu nakazowym

Jeśli chodzi o zalety elektronicznego postępowania upominawczego, opłata od pozwu jest mniejsza niż w postępowaniu zwykłym, bo wynosi 1,25%, a nie 5% wartości przedmiotu sporu i niestety jest to jedyny argument na plus tego postępowania.

V. Klient nie płaci – wspaniale! Odsetki, odsetki, odsetki…

Niepłacący kontrahent to niewątpliwie powód do niezadowolenia, ale grunt by nawet problemy próbować postrzegać optymistycznie. Na chwilę obecną ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 7%, zaś odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (tj. pomiędzy przedsiębiorcami) aż 9,5%. Prawo do odsetek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nie musimy (choć dodatkowo możemy) ich sobie zagwarantować w umowie. 

VI. Przedawnienie roszczeń

Roszczenia się przedawniają! I wbrew temu co zdarzyło mi się kiedyś usłyszeć – nie na wniosek złożony do sądu czy za zgodą drugiej strony. Przedawniają się z mocy prawa. W przypadku roszczeń z tytułu sprzedaży czy umowy o dzieło termin ten jest stosunkowo krótki – wynosi raptem 2 lata! Po upływie terminu przedawnienia dłużnik skutecznie będzie mógł uchylić się od zapłaty należnego nam wynagrodzenia. Warto o tym pamiętać i nie czekać na ostatnią chwilę z odzyskiwaniem roszczeń.

Sprawdź także...

  • A co sądzicie o notach księgowych wystawianych na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.? U mnie w firmie stosuje się taką praktykę, ale wiem że nie jest ona często spotykana. Jak myślicie dlaczego?

  • Bebe Talent

    Bardzo ważne wskazówki. Niestety problem z nieuczciwymi kontrahentami jest bardzo powszechny.